Firemný profil

Význam techniky kvapalín rastie v celosvetovom rozsahu a tým aj očakávania prínosu zákazníkov HANSA-FLEX vo všetkých oblastiach hospodárstva.

 

HANSA-FLEX je v súčasnosti lídrom európskych dodávateľov systémov v technike kvapalín a partnerom pre pridanú hodnotu pre výkonné podniky akejkoľvek veľkosti.

 

HANSA-FLEX sa zameriava na medzinárodný rast spolu s budovaním palety produktov. Budeme pokračovať na našej ceste k celosvetovému lídrovi dodávateľov systémov pre hydrauliku. Dôležitým krokom je pritom posilnená orientácia na trhy budúcnosti na Strednom a Ďalekom východe.

 

Princípom úspechu je systémové partnerstvo. Šírka a hĺbka produktov a služieb je tým, vďaka čomu je spoločnosť uznávaným partnerom. V kľúčovej technológii, akou je hydraulika, sa totiž uprednostňujú riešenia z jedného zdroja. Hustá sieť pobočiek Vám otvára dvere do sveta hydraulického servisu HANSA-FLEX.
Stroje, zariadenia a systémy našich zákazníkov musia byť v chode - bezpečne, spoľahlivo a nepretržito. Dostupnosť sa počíta, odstávky stoja peniaze. Ochrana ľudí a životného prostredia vylučuje kompromisy v kvalite našej práce.

 

Máme ďalekosiahlu zodpovednosť. U každého pracovníka a pracovníčky vyžadujeme odborné znalosti, ako aj vysokú pracovitosť, podnikateľské myslenie, schopnosť práce v tíme a neustále vzdelávanie.