Ako to všetko začalo

To, čo v roku 1962 začalo s podnikateľským duchom a zeleným pracovným pultom v garáži zakladateľa firmy Joachima Armerdinga, je v súčasnosti najväčšou a najvýkonnejšou ponukou spojovacích prvkov a servisných výkonov pre techniku kvapalín v Európe. Poprední "global player" všetkých ekonomických oblastí profitujú z celosvetovej siete systémového partnerstva s HANSA-FLEX.

Rastúce požiadavky na hydrauliku a zvyšujúca sa dynamika celosvetovej konkurencie však ukazujú, že samotné „poskytnutie” kapacít už nepostačuje na zabezpečenie líderstva.

Od nášho založenia prehlbujeme našu kompetenciu vo viacerých oblastiach hydrauliky a tým môžeme našim zákazníkom v súčasnosti ponúknuť najrozličnejšie produkty a služby na riešenie ich výziev.

 

Našu budúcnosť určuje kvalifikácia našich pracovníkov, dôkladné školenie pracovníkov zákazníka, neustále zlepšovanie všetkých produktov a procesov a v neposlednom rade mobilizácia všetkých kapacít. A na budúcnosť nečakáme. Kráčame jej v ústrety.

Pracovný pult Joachima Armerdinga
Pracovný pult Joachima Armerdinga