Správa o činnosti miniatúra obrázok

Správa o činnosti za rok 2008

Výňatok zo správy:

 

Komplexný investičný program a ochota všetkých pracovníčok a pracovníkov prinášajú ovocie: Aj za rok 2008 zaznamenala skupina HANSA-FLEX Gruppe dvojciferný rast obratu.

Obchodný rok 2008 vykazuje pre skupinu HANSA-FLEX rast obratu približne 11 percent. Tento výsledok si zasluhuje zvláštnu pozornosť, pretože už predchádzajúce roky sa vyznačovali dvojcifernou mierou rastu. Dynamický rast ukazuje, že naša medzinárodne orientovaná stratégia systémového partnerstva je úspešná. HANSA-FLEX sa kontinuálne rozvíja – od celoeurópskeho dodávateľského lídra až po globálneho playera techniky kvapalín. Založením 332. pobočky dosiahli novú dimenziu prítomnosť na trhu a blízkosť k zákazníkovi. Zvýšili sme tempo a komplexným investičným programom sme posilnili konkurenčnú výkonnosť. Implementáciou novej obchodnej oblasti mobilných služieb sme okrem toho v Nemecku spojili oblasti FLEXXPRESS, priemyselný servis, Fluid-Service a hydraulické dielne. Výsledkom toho je, že ponúkame nové možnosti pre rýchle a efektívne poskytovanie služby.

Piliere podniku – obchod s náhradnými dielmi a servis OEM – získali ďalšiu stabilitu a nosnosť.

Kvalifikované výrobné prevádzky a premyslená logistika skladu umožňujú permanentný prístup k medzičasom viac ako 100 000 rôznych súčastí pre hydrauliku. Rast však nie je založený len na týchto faktoroch. Pribúda k tomu to, čo je rozhodujúce: Ochota poskytnúť službu. Zákazníci HANSA-FLEX vedia, že sa môžu kedykoľvek spoľahnúť na ochotu našich pracovníčok a pracovníkov poskytnúť službu. Prežívajú to každodenne – vo forme kompetentného poradenstva, účinnej podpory na mieste, alebo rýchlej dodávky naliehavo potrebných náhradných dielov. Za toto angažované nasadenie patrí našim tímom veľké poďakovanie. Poďakovanie je samozrejme určené aj našim obchodným partnerom, zákazníkom a dodávateľom. Našim stimulom zostáva neustála obhajoba dôvery v súčasnosti už 284 000 zákazníkov na celom svete.