Náš vzor

Sme podnikom s celosvetovou činnosťou v oblasti techniky kvapalín. Vďaka našej rastúcej sieti pobočiek sme zakotvení regionálne na vytvorenie blízkosti zákazníka . Chceme byť spoľahlivým partnerom a pritom pôsobiť povzbudzujúco pre všetkých, predovšetkým pre spoločnosť a životné prostredie.

Naše zaobchádzanie s ľuďmi sa uskutočňuje na základe dôstojnosti, tolerancie a rešpektu. Starostlivosť o životné prostredie je prevenciou pre budúce generácie. Uznávame našu vlastnú zodpovednosť a konáme podľa toho.

Východzím bodom a cieľom nášho úsilia je zákazník. Zákazníkovi prinášame zisk našou blízkosťou a kompetenciou, rýchlou dostupnosťou potrebných produktov a výkonov, ako aj flexibilnému prispôsobeniu sa jeho potrebám. Vyvíjame inovatívne služby, ktoré podporujú jeho konkurencieschopnosť.

Preto sa zaoberáme najpokrokovejšími technologickými možnosťami a využívame ich. Neustále rozvíjame kvalitu nášho trhového výkonu. Chceme byť najvýznamnejším dodávateľom v našej obchodnej oblasti tým, že poskytujeme zákazníkovi najlepšiu službu spomedzi všetkých dodávateľov.

My z HANSA-FLEX sme kompetentní a angažovaní. Bezhranične sa zasadzujeme za našich zákazníkov. Dodržíme slovo. Naše pracoviská sú náročné a atraktívne. Máme úlohu a pracujeme so zameraním na cieľ. Naši zákazníci sú spokojní.

Neustále rozvíjame našu odbornú kompetenciu a našu osobitosť. Pracujeme v motivovanom prostredí a prevádzkovej klíme, ktorá prináša dôveru a spolupatričnosť. Kladieme nárok na kooperatívny štýl vedenia a na otvorenú komunikáciu. Sme informovaní a uvažujeme kriticky.

S našimi partnermi na trhu zaobstarania jednáme tvrdo ale spravodlivo. Musia byť spoľahliví a spĺňať naše nároky na kvalitu. Na dosiahnutie dynamického rastu pre blaho našich zákazníkov, pracovníkov a kapitálových investorov dosahujeme dobrý hospodársky výsledok. Našou činnosťou chceme poskytnúť pozitívny prínos pre spoločnosť.

na začiatok stránky