HANSA-FLEX Solutions

Kompetencia v hydraulike z jednej ruky

S HANSA-FLEX Solutions profitujete z rýchlej pomoci v prípade potreby náhradných dielov a zo servisných modulov, ktoré sú dimenzované pre optimalizáciu OEM.

Úzke časové okná, rastúca konkurencia a vysoký tlak na náklady si vyžadujú tak kontinuálnu optimalizáciu zaobstarávania náhradných dielov, ako aj výrobných procesov a pracovných postupov, a minimalizáciu nákladov.

 

Rýchla logistika

Rýchla logistika náhradných dielov

Vďaka HANSA-FLEX nie je zaobstarávanie náhradných dielov žiadnym problémom. Hustá sieť pobočiek zabezpečuje aj krátkodobo prístup k potrebným súčastiam.

Základom tejto výkonnosti je trvalé predzásobenie sa viac ako 82 000 rôznymi súčasťami. K tomu patria skúsení a angažovaní pracovníci. Svojimi odbornými znalosťami a pripravenosťou poskytnúť službu zabezpečia v každej situácii rýchlu a kvalifikovanú pomoc.

 

Výkonné koncepty OEM

Výkonné koncepty OEM

Podľa toho, či chcete ako OEM zlepšiť svoju logistiku, získať mobilitu, alebo zvýšiť produktivitu: HANSA-FLEX Solutions sa venujú Vašim cieľom po najmenší detail.

Za zvlášť výhodné sa považujú také servisné moduly, ako je „Sklad Kanban a konsignačný sklad“, „Kitting“ a „závod v závode“. Tieto služby OEM sa ušijú na mieru a synchronizovane sa skĺbia s Vašimi výrobnými procesmi. X-CODE, hydraulické dielne a kvapalinový servis HANSA-FLEX ponúkajú ďalšie možnosti zníženia nákladov.

Kanban

Sklad Kanban a konsignačný sklad

Stále viac OEM zdôrazňuje pre optimalizáciu svojich výrobných procesov a logistiky systémové partnerstvo HANSA-FLEX Solutions. Dopyt je po spoločných konceptoch, pomocou ktorých sa dá usmernene posilniť pridaná hodnota zákazníkov. HANSA-FLEX rozvíja tieto koncepty. Do logistických riešení, ktoré už vznikli v úzkej spolupráci s OEM, patria sklady kanban a konsignačné sklady.

Sklady Kanban od HANSA-FLEX Vám ponúkajú na mieste štruktúrované a pravidelne udržované predzásobenie hydraulickými súčasťami pre výrobné linky. Montéri majú na dosah ruky potrebné produkty. Odpadajú všetky časovo zdĺhavé plánovania a postupy objednávok.

Sklady Kanban sa môžu viesť aj ako konsignačné sklady. Znamená to, že súčasti najprv zostávajú vo vlastníctve HANSA-FLEX a až pri odbere sa stávajú nákladovým faktorom. Pri tomto princípe platíte teda len to, čo skutočne potrebujete.

Kitting

Kitting

Kitting

Technika kvapalín je komplexná. Montéri musia zabudovať nielen hadicové vedenia, ale aj množstvo príslušných komponentov, ako napr. spojovacie prvky, izolačný materiál, alebo elektronické súčasti. Objednávať potrebné súčasti od rôznych výrobcov a spájať ich je zdĺhavé a nákladné. Tu sa vyplatí modul Kitting od HANSA-FLEX.

Kitting znamená poskytnutie montážnych súprav pripravených na zabudovanie, ktoré môžu zahrňovať okrem komponentov od HANSA-FLEX aj všetky súčasti od cudzích dodávateľov, ktoré sú potrebné pre príslušný montážny krok. Spoločne s Vami vyvinieme kompletné súpravy, vrátane usporiadania súčastí pre odber a optimálneho balenia. Tento princíp ponúka maximálnu bezpečnosť. Chýbajúce súčasti a zámeny sú vylúčené. Rozhrania sa zredukujú, predchádzajúce náklady sa minimalizujú a produktivita sa trvalo zvýši.

Závod v závode

Závod v závode

Koncept "závodu v závode" umožňuje úplnú integráciu služieb a produktov HANSA-FLEX do Vašich výrobných procesov - vrátane prípadnej zmenovej prevádzky. HANSA-FLEX k tomu udržuje vo Vašom podniku výrobňu s definovaným skladom dielov a so všetkými strojmi. Výhody sú zrejmé: Nepotrebujete vlastný sklad pre techniku kvapalín. Tým odpadajú náklady na údržbu skladu, náklady na financovanie uskladneného tovaru, ako aj náklady na internú logistiku.

Chybné objednávky a odúčtovanie nadmerne skladovaného a už nepotrebného tovaru sú vylúčené. Reakčné časy pre dodávku produktov, výrobu náhradných dielov alebo výrobu vzoriek sú extrémne krátke. Pracujete vysoko flexibilne. Na mieste sú neustále kontaktní partneri pre všetky technické a obchodné záležitosti. Vďaka rýchlej priamej komunikácii s HANSA-FLEX SOLUTIONS sa zabraňuje stratám zapríčineným ťažkosťami. Okrem toho je zvýšením výroby možné kedykoľvek bezproblémovo pokryť krátkodobú zvýšenú potrebu.

Kvapalinový servis

Kvapalinový servis

75 percent všetkých tlakových kvapalín v hydraulických zariadenia je natoľko znečistených, že sú príčinou opotrebenia, porúch a neplánovaných odstávok. Riešenie ponúka kvapalinový servis HANSA-FLEX. Dostanete rýchlu a presnú analýzu stavu oleja každého stroja a individuálne návrhy na optimalizáciu. Kvapalinový servis pôsobí v každom prípade spoľahlivo proti chronickému procesu znečistenia oleja.

Hydraulická dielňa

Hydraulická dielňa

Pokiaľ sú staveniská na miestach so slabou infraštruktúrou, stratí sa veľa cenného času. Kým príde náhradné hadicové vedenie, riešenie: Hydraulické dielne HANSA-FLEX, plne vybavené kontajnery so všetkým, čo Vaši montéri potrebujú pre rýchlu výrobu náhradných dielov. A keď stavenisko putuje, je kontajner už na mieste.

na začiatok stránky