Fluidservice

Minimalizácia opotrebovania. Predĺženie životnosti.

HANSA-FLEX Fluid-Service je osvedčenou cestou k účinnej starostlivosti o olej. Tým sa spoľahlivo zabráni negatívnym dôsledkom silne znečisteného oleja.

Hydraulický olej je dôležitým konštrukčným prvkom v hydraulických zariadeniach, ale starostlivosť oň sa často zanedbáva.
Pravidelná starostlivosť o olej pritom patrí do rozhodujúcich faktorov bezporuchovej prevádzky. Všetky hydraulické komponenty v mobilných alebo stacionárnych hydraulických zariadeniach sa pohybujú na olejovom filme, ktorý je tenší ako 10 μm. Tento minimálny olejový film zaručuje hladkú funkciu strojov, ale potrebuje k tomu 100% čistý olej.

 

V praxi je však viac ako 80 percent všetkých tlakových kvapalín v hydraulických zariadeniach na vysokom stupni znečistenia. Triedy znečistenia merané podľa SAE AS 4059 >12A alebo > ISO 22/19/16 nie sú v hydraulických zariadeniach žiadnou zvláštnosťou. O to dôležitejšia je efektívna starostlivosť o olej.

 

Aj čerstvý olej sa často dodáva už silne znečistený. Občasná výmena hydraulického oleja a systémového filtra preto nie je dostatočným riešením. Ten, kto chce spoľahlivo zabrániť vyššiemu opotrebovaniu komponentov a poruchám až po výpadky výroby, sa preto rozhodne pre HANSA-FLEX Fluid-Service.

 

Starostlivosť o olej vysunutá – výroba zabezpečená

Výmeny kvapalín sa riadia podľa stavu a preto sa môžu vykonávať pri optimalizácii nákladov. Zadaním HANSA-FLEX Fluid-Service odovzdávate zodpovednú starostlivosť o olej do rúk skúsených špecialistov. Ako prevádzkovateľ stroja dostanete rýchlu, presnú a výstižnú analýzu o stave oleja každého stroja a individuálne návrhy na optimalizáciu. V každom prípade bude spoľahlivo zastavený chronický proces znečistenia oleja. Tým sa zníži opotrebovanie komponentov a riziko porúch a neplánovaných odstávok strojov.

 


Obtokové filtračné zariadenie ako ideálne trvalé riešenie


Fluid-Service obsahuje špecializované služby od pomoci v prípade „vody v oleji“ až po prechod na bio-oleje. V závislosti od zariadenia prichádza do úvahy aj inštalácia obtokového filtračného zariadenia na to, aby sa hydraulický olej čistil kontinuálne, a tým zaručila zvýšená bezpečnosť.

 

 

Jednoducho vždy čistý olej

  • HANSA-FLEX Fluid-Service – efektívna starostlivosť o olej
  • odber vzoriek a analýza na mieste
  • analýza oleja v laboratóriu
  • analýza, zber všetkých relevantných dát strojového parku
  • vypracovanie intervalov Fluid-Service
  • optimalizácia zariadenia a systémových filtrov
  • príprava, inštalácia a starostlivosť NSFA
  • minimalizácia opotrebovania komponentov
  • zabezpečenie výroby pred opotrebovaním
  • predĺženie životnosti oleja