Priemyselné hadice pre pobrežnú činnosť

Rezistentné. Aj v extrémnych podmienkach.

Priemyselné hadice HANSA-FLEX pre morské oblasti použitia presvedčia vysokou odolnosťou materiálu a pestrosťou produktov.

HANSA-FLEX pokrýva ako systémový partner kompletné spektrum hadicových vedení pre lode, vrtné plošiny, elektrárne, veterné parky a ďalšie odvetvia pobrežnej činnosti. Všetko z jedného zdroja: Znamená to nedelenú zodpovednosť, žiadne rozhrania, vyššiu rozpočtovú istotu a optimálnu dostupnosť. Vďaka dlhodobému spojeniu s lodenicami a lodiarmi vznikol špeciálny know-how pre priemyselné hadice v oblasti morskej vody. Výsledkom sú robustné produkty, ktoré sú dimenzované aj pre najextrémnejšie podmienky a ktoré zaručujú potrebnú bezpečnosť pre človeka a životné prostredie.

Chladiaca voda, vzduch a chemikálie sa dopravujú rovnako spoľahlivo ako pohonné hmoty alebo mazací olej. Hadice sú vysoko rezistentné voči morskej vode, vibráciám, teplotným vplyvom, ozónu a abrazívnym médiám. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť vlnité hadice z PTFE. Okrem uvedených vlastností sú nehorľavé a aj pri úzkych polomeroch si zachovávajú vnútorný priemer bez toho, aby sa lámali. Sú priam predurčené pre priestorovo úsporné použitie na palube. Okrem toho je možná dodávka špeciálnych vyhotovení, ktoré prerušujú galvanické prúdy a tým zabraňujú rozožratiu kovov.

 

 

Zabezpečenie kvality

 

HANSA-FLEX stanovuje maximálne štandardy kvality priemyselných hadíc pre pobrežnú činnosť. Uvedomujeme si, že ide o súčasti relevantné pre bezpečnosť. Naši subdodávatelia sú preto pravidelne podrobení auditu a kvalita produktov sa dôsledne zabezpečuje dôkladnou kontrolou.

 


Poradenstvo a inžiniering
HANSA-FLEX dodáva kompletné riešenia, ktoré sú od A po Z upravené pre individuálne aplikácie. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti morskej vody je kompetentné poradenstvo pri novom vývoji možné vo všetkých fázach projektu. Inžiniering obsahuje transfer know-how, výrobu vzoriek, optimalizáciu komponentov, až po vhodnosť pre sériovú výrobu, uskutočnenie testov a postupov schválenia, ako aj podrobnú dokumentáciu.

 


Originálne náhradné diely s X-CODE

 

Všetky hadicové vedenia dostanú X-CODE, ktorý sa vygravíruje priamo na armatúru. Tým sa zabezpečí, že v prípade potreby sa dá okamžite objednať a dodať identický náhradný diel. Neplánované časy odstávok sa tak redukujú na minimum. Využitím originálnych náhradných dielov sa okrem toho vylúčia všetky riziká, ktoré vychádzajú z cudzích výrobkov nezodpovedajúcich špecifikáciám.

 


Doma na všetkých svetových moriach

 

Priemyselné hadice HANSA-FLEX – pobrežná činnosť

 • Všetky morské oblasti použitia
 • Pre transport vody, vzduchu, chemikálií, pohonných hmôt, mazacích olejov a iných kvapalín
 • Kompletné spektrum s menovitou svetlosťou od 25 do 200
 • Vysoko rezistentné voči morskej vode, abrazívnym médiám, ozónu a vibráciám
 • Ťažko zápalné
 • Pestré varianty pripojenia
 • Riešenia šité na mieru
 • Poradenstvo vo všetkých fázach projektu
 • Uskutočnenie všetkých testov a postupov schválenia
 • Technická dokumentácia
 • Školenie pracovníkov
 • X-CODE pre bezpečnú identifikáciu pri výmene
 • Originálne náhradné diely