Hydraulické komponenty

Viac ako 4 500 rôznych hydraulických komponentov.

Hydraulické komponenty HANSA-FLEX zákazníkom ponúkajú optimálne varianty na zlepšenie pridanej hodnoty.

Optimálne zosúladený sklad s viac ako 4 500 hydraulickými komponentmi; poradenstvo od skúsených špecialistov na hydrauliku – v rámci koncepcie dodávateľov systémov podporuje obchodné odvetvie pre hydraulické komponenty (HKO) pobočky HANSA-FLEX a technický servis.

V sklade sa nachádza všetko od hydraulických valcov v množstve variantov, čerpadiel, ventilov, akumulátorov, zásobníkov, nádrží a filtrov až po tlakové spínače a meracie prístroje. Pripravený je aj vybraný program 700 bar. Ja možné aj zaobstaranie prikupovaných dielov v krátkom termíne. HANSA-FLEX, certifikovaná podľa DIN EN ISO 9001, zaručuje vysoký štandard kvality hydraulických komponentov s jediným cieľom: trvalá dostupnosť pri minimálnych nákladoch.

 


Poradenstvo pre zákazníkov od odborníka

HKO preberá po odsúhlasení s pobočkami aj priame poradenstvo zákazníkov. Oddelenia konštrukcie a vývoja pritom ťažia z aktuálneho know-how. Od odborníka k odborníkovi sa rýchlo vyvinú optimálne riešenia. Na základe sortimentu komponentov HANSA-FLEX sa dá aj v krátkom termíne uskutočniť projektovanie hydraulických zariadení a konfigurácia komplexných hydraulických modulov.


Hydraulické valce v špeciálnej konštrukcii

Pokiaľ je potrebný valec v špeciálnom vyhotovení, HKO siahne na výrobné kapacity skupiny HANSA-FLEX. Komponent bude vyrobený bez straty času, podrobený tlakovej skúške v ľubovoľných zdvihových polohách v poloautomatickej skúšobni a dodaný v krátkom termíne.


Dodávka just in time

Na požiadanie zákazníka sa HKO predzásobí komponentmi pripravenými na zabudovanie a dodáva ich just in time priamo na pás. To obsahuje aj už prefabrikované bloky a kombinácie ventilov.

 

 

Štandard znižuje náklady – možnosť špeciálnych vyhotovení

Hydraulické komponenty a poradenstvo HANSA-FLEX

  • Viac ako 4 500 rôznych hydraulických komponentov okamžite k dodávke
  • Vybraný program 700 bar v zásobe
  • Poskytnutie hydraulických modulov pripravených na zabudovanie, napr. blokov a kombinácií ventilov
  • Na žiadosť zákazníka predzásobenie pre priame zabudovanie
  • Dodávka just in time
  • Aj prikupované diely k dodaniu v krátkom termíne
  • Poradenstvo pre zákazníkov cez špecialistov
  • Prehľadné katalógy