Kompenzátor

Celé spektrum. Celosvetovo k dispozícii.

Kompenzátory HANSA-FLEX preberajú centrálnu funkciu vyrovnania v potrubiach, strojoch a prístrojoch. Ich vynikajúcou vlastnosťou je univerzálna použiteľnosť.

 

Množstvo strojov a potrubí moderných priemyselných zariadení je nemysliteľné bez kompenzátorov: Teplotné rozdiely, poklesy základov alebo nepresnosti pri montáži vedú k zmene dĺžky a uhlov, ktoré sa dajú vyrovnať len s ich pomocou. Kompenzátory HANSA-FLEX sa v prvom rade používajú pri výstavbe potrubí pre studenú a horúcu vodu, paru, benzín, olej, plyny a chemické produkty akéhokoľvek druhu. Ich vyrovnávajúca funkcia zohráva hlavnú úlohu aj pri konštrukcii motorov, kde napr. u dieselových motorov alebo turbín tlmia vibrácie tým, že zabraňujú prenosu na výfukové vedenia alebo vedenia stlačeného vzduchu.

 

HANSA-FLEX predstavuje mäkké kompenzátory, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám na šírku pásma a kvalitu.


Mäkké kompenzátory od A po Z

Ako líder v oblasti kvapalinovej techniky ponúka HANSA-FLEX komplexný program, ktorý zahrňuje kompenzátory pre všetky použitia: Kruhové, obdĺžnikové a špeciálne kompenzátory vo všetkých konštrukčných tvaroch od pripevnenia strmeňmi až po vlnovec s prírubovým pripevnením. Podporuje sa axiálna, laterálna alebo angulárnu kompenzácia dilatácie. Teplotný rozsah od - 200 °C do + 600 °C (1.000 °C). Podľa oblasti použitia je možná voľba spomedzi materiálov Hypalon, silikón, PTFE, EPDM,  NBR, ušľachtilá oceľ alebo Incoloy. V tejto pestrosti sú kompenzátory od HANSA-FLEX predurčené pre najrôznejšie oblasti použitia – v neposlednom rade aj pre plynné médiá, ako sú spaliny, vzduch, odpadný plyn alebo výpary z rozpúšťadiel.


Mimo štandardu

Vzhľadom na to, že v oblasti mäkkých kompenzátorov neexistujú štandardy, dôraz sa kladie na individuálne riešenia, ktoré môžu byť úplne odlišné prípad od prípadu. Zapojte špecialistov HANSA-FLEX podľa možnosti včas do Vášho projektovania! Pretože s ich kompetenciami a skúsenosťami je možné všetko. Takmer všetko.


Zvládnuť každú výzvu

 

Kompenzátory HANSA-FLEX – vždy poruke

  • pre použitia od - 200 °C do + 600 °C (1.000 °C)
  • kruhové, obdĺžnikové a špeciálne kompenzátory
  • všetky konštrukčné tvary: pre pripevnenie strmeňmi, s podkladanou prírubou, ako vlnovec, meniace prierez pre axiálnu, laterálnu a angulárnu kompenzáciu dilatácie
  • materiály: Hypalon, silikón, PTFE, EPDM,  NBR, ušľachtilá oceľ alebo Incoloy
  • krátke dodacie lehoty
  • viaceré varianty osvedčenia:  DVGW, DGRL, materiálové a röntgenové skúšky, Germanischer Lloyd, DNV a ďalšie
  • pre viaceré špeciálne účely, ako napr. konštrukcia chemických prístrojov, odsávanie spalín a ventilácia, atď.