Kovová hadica detail

Dodávame kovové hadice a PTFE hadice pre špeciálne účely, používané v chemickom, potravinárskom, famaceutickom priemysle a pod.

 

Kovové hadice HANSA-FLEX – kvalita na bežnom metri

  • priečne vlnité
  • bezošvé a pozdĺžne zvárané
  • jednostenné a dvojstenné
  • teplotná odolnosť od - 200 °C do + 600 °C
  • odolné voči agresívnym médiám
  • kusové výroby
  • kontrola kvality a dokumentácia
  • poradenstvo vo všetkých fázach projektu
  • osvedčenie podľa DIN EN ISO 9001:2015

 

Produkty HANSA-FLEX predstavujú v špeciálnom segmente kovových hadíc optimum kvality a spoľahlivosti.

Kovové hadice od HANSA-FLEX patria v súčasnosti k hlavným prvkom viacerých inovatívnych technológií. Chémia, kozmonautika, zásobovanie energiou, stavba lodí alebo lekárska technika. Využijú ich najrozličnejšie ekonomické odvetvia na prepravu pevných, kvapalných alebo plynných médií aj pri extrémnych požiadavkách.

Nejde pritom ani tak o odolnosť pri vysokých tlakoch. Ich zvláštna výkonnosť je oveľa viac v odolnosti voči agresívnym médiám a v mimoriadnej teplotnej odolnosti. Kovové hadice európskeho lídra v technike kvapalín fungujú pri - 200 °C rovnako spoľahlivo ako pri + 600 °C. Vriaci olej nezanecháva takmer žiadne stopy, rovnako ako kyseliny alebo lúhy. Táto odolnosť poskytuje viacerým špeciálnym postupom rozhodujúcu bezpečnosť.

Aj v zdravotníckych postupoch zohrávajú kovové hadice dôležitú úlohu. V počítačovej tomografii slúžia napr. pre chladiaci okruh rotujúcej röntgenovej hlavy.


Bezpečnosť pre osoby a životné prostredie

Bez ohľadu na to, či ide o sériovú výrobu, alebo o náhradný diel – kovové hadice HANSA-FLEX trvalo presviedčajú svojou nekompromisnou spoľahlivosťou. Riadenie kvality záväzne predpisuje smernica. Každé hadicové vedenie je kusová výroba, ktorú špecialisti pred dodávkou podrobia skúške a zdokumentujú ju. Skúšobné laboratórium vykonáva komplexné testy na tesnosť, čistotu, dokonalosť zvarov a charakteristiku pretlaku hadicových vedení. Znamená to zvýšenú bezpečnosť pre človeka životné prostredie - rozhodujúci faktor, pretože kovové hadice sa často používajú v citlivých a problematických oblastiach výroby.

Hospodárne riešenia od počiatku

Ku kvalite produktu sa pridáva kompetencia poradenstva. Na nájdenie optimálneho riešenia aj pri zvlášť náročných aplikáciách sa špecialisti HANSA-FLEX môžu včas zúčastniť na procese hľadania. O čo skôr sa experti na kovové hadice zapoja do vývoja, o to lepšie. Hadicové spojenia sa potom môžu „zakonštruovať“ priamo do plánov celého projektu, a tým sa všetky komponenty navzájom dokonale zosúladia. To je najlepšia cesta k odkrytiu značných potenciálov pre zníženie nákladov.