Okolo 1 400 rôznych artiklov. Okamžite k dispozícii.

HANSA-FLEX podporuje zákazníkov od stavebného až po potravinársky priemysel so širokým spektrom priemyselných hadíc v kontrolovanej kvalite.

Zaradením priemyselných hadíc do programu dodávok dosiahlo systémové partnerstvo HANSA-FLEX novú dimenziu. Podnik je teraz schopný dodať všetky spojovacie prvky pre techniku kvapalín z jedného zdroja. Pre zákazníkov to prináša jasné výhody: nedelenú zodpovednosť, žiadne rozhrania, vyššiu rozpočtovú istotu a optimálnu dostupnosť.

Špeciálne pre tento účel bol v Telfs vybudovaný centrálny sklad s približne 1 400 rôznymi artiklami. Sortiment obsahuje celé spektrum priemyselných hadíc od stavebného až po potravinársky priemysel. Okrem štandardných hadíc pre transport chemikálií, potravín, vzduchu, vody a abrazívnych médií sem patria aj sacie a tlakové hadice vo všetkých variantoch. Zodpovedajúce príslušenstvo, ako sú vsuvky alebo systémy pripojenia, zabezpečuje možnosť ponuky kompletných riešení v prípade potreby.

Hadice na betón s menovitou svetlosťou do 5 palcov sa vyrábajú podľa rozmerových údajov zákazníka a dodávajú sa kompletne prefabrikované. A k rôznorodosti pribúda osvedčená kvalita HANSA-FLEX. Všetky hadice sa vyrábajú v rámci DIN EN ISO 9001 a presvedčia maximálnou spoľahlivosťou a bezpečnosťou.

 

 

Krátke dodacie lehoty – vysoká flexibilita

Pre všetky štandardné produkty zaberá rýchla logistika dodávky od HANSA-FLEX. To znamená, že požadovaný artikel je k dispozícii na mieste najneskôr dva dni po prijatí objednávky. Artikle, ktoré ešte nie sú súčasťou sortimentu, môžu byť po dohode so zákazníkom zaradené do programu dodávok a môžu sa nimi predzásobiť v príslušných množstvách. Na staveniskách so zvlášť vysokou potrebou hadíc má význam mať na dosah určité hadice v dostatočnom počte, napr. pri stavbe tunelov. HANSA-FLEX ponúka pre tento účel mobilné dielenské kontajnery, ktoré sú príslušne vybavené.


Poradenstvo a školenie pre maximálnu bezpečnosť

HANSA-FLEX sa ako líder v technológii kvapalín vyznačuje vysokou kompetenciou poradenstva. Sprevádzanie projektu skúsenými špecialistami zabezpečí, že pre každý špecifikovaný prípad použitia bude zvolená optimálna hadica. Pre trvalú bezpečnosť je relevantné aj školenie pracovníkov. Pri Training-on-the-job sa účelovo učí, ktoré hadice sa môžu použiť pre príslušnú úlohu, a ktoré bezpečnostné ustanovenia je pritom potrebné dodržať.


Všetko na sklade.
Priemyselné hadice HANSA-FLEX - rozmanité a bezpečné

 • Oblasti použitia v stavebníctve a v potravinárskom priemysle
 • Pre transport chemikálií, potravín, vzduchu, vody a abrazívnych médií
 • Sacie a tlakové hadice
 • Centrálny sklad s pribl. 1 400 štandardnými artiklami
 • Možnosť predzásobiť sa ďalšími artiklami v prípade potreby
 • Komplexné príslušenstvo
 • Široký sortiment pripojovacích komponentov
 • Osvedčená kvalita - certifikované podľa DIN EN ISO 9001
 • Poskytnutie dielenských kontajnerov s partnerskými modelmi zodpovedajúcimi potrebe
 • Prehľadný katalóg produktov
 • Kompetentné poradenstvo
 • Školenie pracovníkov