Špeciálne rúry/armatúry

Komplexné výzvy. Presné riešenia.

HANSA-FLEX realizuje špeciálne rúry a armatúry v akejkoľvek požadovanej forme. Pre prvotné vybavenie, alebo ako náhradný diel. Rýchlo, presne a v osvedčenej kvalite.

V komplexných hydraulických zariadeniach sú potrebné potrubia a armatúr, ktoré sa pohybujú mimo štandardného sortimentu. Požadujú sa špeciálne spojenia, ktoré sú jedinečné v pravom slova zmysle. Na vyhovenie týmto zvláštnym výzvam má HANSA-FLEX v Drážďanoch-Weixdorf zvláštne výrobné centrum pre špeciálne rúry a armatúry. S počítačovo riadenou presnosťou sa tu vyrábajú akékoľvek možné súčasti.

Nekompromisná kvalita pritom nerozlišuje medzi jednotlivými kusmi a ľubovoľne veľkými sériami. Či prvotné vybavenie, alebo náhradný diel: Funkčnosť a bezpečnosť sa nedajú spojiť lepšie.
Kdekoľvek chýba rozhodujúci krok k úspechu, HANSA-FLEX zabezpečí prípojku vyrobenú na mieru. A to v najkratšom čase. Aby výroba začala včas a pokračovala podľa termínov.


Poradenstvo a inžiniering

Špecialisti v Drážďanoch-Weixdorf majú značné skúsenosti a know-how v oblasti špeciálnych rúr a armatúr. Tieto znalosti radi poskytnú zákazníkom. V spojení s prevádzkou inžinierstva a konštrukcie zariadení HANSA-FLEX sa preberajú a vyhotovujú aj komplexné úlohy konštrukcie pre hydraulické moduly.

 


Špeciálne rúry – bezpečnosť v každom ohybe.

V oddelení ohýbania rúr pracujú počítačom riadené ohýbačky, na ktorých v priebehu niekoľkých sekúnd dostanú rúry s dĺžkou do 6 000 mm a z najrôznejších materiálov, ako je oceľ, ušľachtilá oceľ, meď alebo hliník svoju konečnú presnú formu. Technika ohýbania doľava-doprava umožňuje aj extrémne malé postupnosti polomerov až v troch rovinách ohýbania - všetko v jednom pracovnom postupe. Extrémna presnosť výroby spĺňa s 0,3 mm na celkovú dĺžku maximálne nároky na presnosť. Aj kombinácia s hydraulickými hadicami je bezpečná a spoľahlivá. Podľa potreby sa pre rúry vyrábajú okrem iného prípojky s tvarovacím prstencom, lemované prípojky F a E pre brzdové rúry, spájkované alebo vrúbkované prípojky, lemy Triple-Lok 37° a O-Lok 90° alebo aj prípojky tvaru Voss.


Špeciálne armatúry v špičkovej kvalite


Spektrum siaha od niekoľkonásobne ohýbaných armatúr cez ľubovoľne tvarované adaptéry s rôznymi závitmi až po komplexné zberače a rozvody rúr. Tým sa zabraňuje navŕšeniu skrutkových spojení a minimalizuje riziko netesností. Pomocou nového postupu dávkového spájkovania na báze medenej pájky sa okrem toho dosahuje absolútna stálosť uhla. Armatúry môžu byť okrem toho pokryté povlakom bez dodatočných prác v galvanike. Výhody pre zákazníkov: Priaznivé výrobné náklady a bezporuchová montáž.

 

 

Špeciálne spojenia na mieru
Špeciálne rúry a armatúry HANSA-FLEX – prvotné vybavenie a náhradné diely

  • Presné rúry z ušľachtilej ocele, ocele, medi a hliníka, aj v kombinácii
  • s hydraulickými hadicovými vedeniami
  • Maximálna dĺžka 6,000 mm, maximálna presnosť výroby 0,3 mm na celkovú dĺžku
  • Jednotlivé kusy a série
  • Uloženie dát pre neskoršiu výrobu
  • Dajú sa dodať všetky bežné varianty pripojenia
  • Výroba špeciálnych armatúr (niekoľkonásobne ohýbané armatúry, adaptéry, zberače a rozvody rúr)
  • Moduly vopred zmontované pre rýchlu montáž
  • Žíhanie kovových komponentov namäkko ako služba pre prevádzky sústruženia a frézovania