Servisný partner výstavba tunelov

Zdar boh! – Servis pre techniku kvapalín z jedného zdroja.

HANSA-FLEX je Váš kompetentný servisný partner pre hydraulické systémy na strojoch výstavby tunelov a na dopravnej technike. Naša ochota poskytovať služby sa vyznačuje vedomím toho, že dostupnosť a efektívnosť technológie stavebných strojov majú pre Vás rozhodujúci význam.

Dôraz na spokojnosť zákazníka
S podporou kompetentných pracovníkov, so skladom východiskového materiálu s viac ako 75 000 rôznych artiklov a hustou sieťou pobočiek podporujeme našich zákazníkov pri každej úlohe kompetentne a rýchlo. HANSA-FLEX je celou kultúrou podniku pripravená denne nanovo potvrdzovať spokojnosť zákazníkov kvalitou produktov a absolútnou ochotou poskytovať služby. Za to ručí aj naše riadenie kvality podľa DIN EN ISO 9001:2000.

Všetko z jedného zdroja
Ako európsky líder v oblasti kvapalinovej techniky Vám ponúkame všetko z jedného zdroja: hydraulické hadicové vedenia, presné rúry pre hydrauliku, skrutkové spojenia, špeciálne armatúry, ventily, hydraulické valce, upevňovaciu techniku, hydraulické agregáty a komponenty až po vysokotlakovú hydrauliku 700 bar, ako aj komponenty pre pneumatiku. Rozšírenie nášho sortimentu o priemyselné hadice pre výstavbu tunelov dopĺňa naše schopnosti dodávok.

Dlhoročné skúsenosti vo výstavbe tunelov

 

HANSA-FLEX dokázala kompetenciu pri výstavbe tunelov vo viacerých medzinárodných projektoch. Hovoríme rovnakým jazykom ako Vy. Označenia ako S1 alebo TS1 nie sú pre našich špecialistov žiadnymi cudzími pojmami. Vďaka tomuto porozumeniu je naša každodenná spolupráca nekomplikovaná a bezpečná. Tím Vám je neustále k dispozícii. A to 365 dní ročne - pretože poznáme našu zodpovednosť ako servisný partner pri výstavbe tunelov!

 

 

Ak je pred Vami „hora práce”!

Naše systémové partnerstvo Vás podporuje pri všetkých projektoch výstavby tunelov vysoko efektívnymi hospodárnymi riešeniami.

 • Hydraulické hadice a armatúry
 • Materiál pre rúrové vedenia
 • Hydraulické agregáty a konštrukcia hydraulických zariadení
 • Vysokotlaková hydraulika (do 700 bar - zdvíhacie valce, agregáty a nástroje)
 • Pneumatika
 • Priemyselné hadice, vrátane upevňovacej techniky
 • Špeciálne armatúry a súčasti
 • Dielenské kontajnery pre použitie na mieste
 • Priemyselný servis a montáž
 • Park FLEXXPRESS pre expresný hydraulický servis
 • Opravy valcov
 • Technika tesnení