Koncepcia HANSA-FLEX

HANSA-FLEX znamená 

 

To platí interne pre všetkých kolegov a navonok vo všetkých obchodných vzťahoch s našimi partnermi.


To, za čím si stojíme popri celkovej koncepcii, a to, čo netolerujeme, stanovujeme v kódexe správania sa. Ten našu koncepciu dopĺňa. Oboje tvorí základ pre naše každodenné konanie. Každá pracovníčka a každý pracovník sú povinní stotožniť sa s nimi a požadovať im zodpovedajúce konanie.

Spoločne

 • Stretávame sa s úctou a rešpektom.
 • Konáme partnersky a podporujeme sa navzájom.
 • Komunikujeme spolu otvorene a čestne.
 • Informujeme seba aj ostatných.
 • Sme súčasťou celku.

Zodpovedne

 • Poskytujeme kvalitu a očakávame ju aj od našich obchodných partnerov.
 • Podporujeme zodpovedné konanie.
 • Kladieme kritické otázky a rešpektujeme iné názory.
 • Poznáme svoju zodpovednosť voči kolegom a obchodným partnerom a rešpektujeme ju. 

  Spoľahlivo

  • Dodržujeme naše sľuby.
  • Dôverujeme svojim kolegom a partnerom.
  • Ručíme za bezpečnosť.

  Ekologicky uvedomelo

  • Usilujeme o šetrnú spotrebu zdrojov.
  • Zabraňujeme ohrozeniu životného prostredia a zdravia.
  • Podporujeme energetickú efektívnosť v hydraulike, u našich zákazníkov, produktov a služieb.
  • Dbáme o neškodnosť našich technológií pre životné prostredie. 

   

  Záznam z otváranie a vyhodnotenia ponúk

  Budujeme fotovoltický lokálny zdroj elektriny v našej centrále v Košťanoch nad Turcom.

  Inovatívne

  • Vyvíjame inovatívne produkty a služby.
  • Kontinuálne budujeme našu odbornú kompetenciu.
  • Podporujeme našich pracovníkov a sme na nich nároční.
  • Podporujeme našich partnerov poradenstvom a školením.
  • Všetci spoločne pracujeme na úspechu HANSA-FLEX.

  Flexibilne

  • Prispôsobujeme sa individuálnym potrebám našich partnerov.
  • Našim kolegom ponúkame flexibilné možnosti nasadenia v celom koncerne.
  • Zmeny rozpoznáme včas a okamžite na ne reagujeme.

  MY sme HANSA-FLEX!