Znalosti špecialistov.

HANSA-FLEX je technickým a praktickým kooperačným partnerom Medzinárodnej hydraulickej akadémie (IHA) v Drážďanoch-Weixdorf. HANSA-FLEX využíva ponuku školení IHA pre interné školenia a ďalšie vzdelávanie zákazníkov HANSA-FLEX.

 

 

Výhody školenia:

 

Hospodárnosť a efektivita:

 • Zvýšenie produktivity zvýšenou dostupnosťou strojov
 • Zníženie nákladov minimalizáciou chybovosti


Bezpečnosť:

 • Zabránenie nedbalosti, pre bezpečnosť osôb a životného prostredia
 • Naučenie sa predpisov špecifických pre produkt pre osobnú a obchodnú právnu istotu

 

Riadenie kvality:

 • Ďalšia kvalifikácia pracovníkov
 • Školitelia so skúsenosťami z praxe
 • Interaktívne systémy, ktoré budujú v postupnosti podľa stavebnicového systému
 • Malé školiace skupiny

 

Záverečné skúšky:

 • Kurzy s certifikátom IHA
 • Spôsobilá osoba
 • Odborník na hydrauliku (HWK)

 

 

Webovská stránka Medzinárodnej akadémie hydrauliky so všetkými školeniami a termínmi