Detail agregátu

Poskytnúť kompetenciu hydrauliky. Rýchlo a flexibilne.

 

V rámci koncepcie dodávateľa systému preberú prevádzky pre inžinierstvo, konštrukciu agregátov a zariadení HANSA-FLEX úlohy od layoutu hydraulického zariadenia až po montáž a uvedenie do prevádzky.

 

Táto ponuka je k dispozícii vez pobočky HANSA-FLEX. Pobočky v koordinácii so špecializovanými prevádzkami pre inžinierstvo, konštrukciu agregátov a zariadení zabezpečia rýchlo a flexibilne výrobu a poskytnutie systémov a zariadení kvapalinovej techniky. A zákazník má vďaka pobočke partnera, ktorý koordinuje všetky úlohy a výkony, minimalizuje rozhrania a je aj pri neskoršej prevádzke vždy k dispozícii ako servisný partner. Vďaka priamemu prístupu k centrálnemu skladu komponentov sú možné krátke dodacie lehoty.
Poradenstvo pre zákazníkov cez špecialistov

 

Špecialisti prevezmú poradenstvo pre zákazníkov. Technické špecifikácie sa vyjasnia bez straty komunikácie a vyvinú sa optimálne riešenia. Náklady na pohon a spotrebu sa môžu navzájom optimálne zosúladiť. Využitím skladovaných hydraulických komponentov je možné realizovať optimálny servis opotrebovaných dielov.

Technické výkresy budú rýchlo vyhotovené. Všetky komponenty sú k dispozícii ako dátové súbory 3-D a dajú sa prepojiť podľa potreby. Konštrukčné dáta sú k dispozícii pre integráciu do výkresov zákazníka bez časových strát.

 

 

Konštrukcia agregátov a výroba valcov pre krátkodobú potrebu

 

Krátkodobé zmeny zo strany zákazníka sa dajú rýchlo zaradiť do vývoja a výroby. Moderný strojový park a priamy prístup ku skladu hydraulických komponentov so širokým sortimentom s viac ako 3 500 súčasťami, až po technológiu 700 bar umožňujú rýchle termíny dodávok v rozsahu 4 až 6 týždňov. Aj dimenzovanie a výroba hydraulických valcov patria do programu služieb.

Podľa zadania zákazníka sa agregáty a valce upravujú v designe a pri lakovaní podľa predstáv zákazníka. Po dôkladnej kontrole v moderných skúšobniach sa dostávajú na miesto určenia pripravené na zabudovanie. Aj ako malá séria.


Minimalizácia rozhraní

HANSA-FLEX ponúka všetko od prvého layoutu hydraulického zariadenia až po uvedenie do prevádzky z jedného zdroja. Skúsené montážne skupiny pritom preberajú tak poskytnutie vhodných spojovacích prvkov, ako aj kvapalinový servis. To redukuje, zabezpečuje jasnú zodpovednosť a zároveň znižuje náklady.


Jednoducho najhospodárnejšie riešenie

Inžinierstvo, konštrukcia agregátov a zariadení HANSA-FLEX – vždy v blízkosti

 

  • K dispozícii cez akúkoľvek pobočku HANSA-FLEX
  • Poradenstvo cez špecialistov
  • Projektovanie a konštrukcia systémov a zariadení kvapalinovej techniky
  • Konštrukcia podporovaná databázou
  • Poskytnutie konštrukčných dát pre výkresy zákazníka
  • Rýchla a flexibilná výroba agregátov a hydraulických valcov
  • Dokumentácia skúšobných postupov a výsledkov
  • Lakovanie podľa zadania zákazníka
  • Montáž a uvedenie do prevádzky montážnymi tímami od HANSA-FLEX